MARI D’ASTASCIUNI

MARI: TU NI FAI VIVIRI CUNTENTI

NNA BIDIZZA DUCI SPUMIGGIANTI

SAI DARI L’U’ CORI A TANTA GENTI

U POPULU TI TROVA ‘NTIRISSANTI.

L’ESTATI PORTA TANTI CUNCURRENTI

UN POPULU ARMUNIUSU SPASIMANTI

FRISCURA C’ARRIAL’A’NOSTRA MENTI

FA CU’ PUETA ‘NNI SCRIVIU STI CANTI.

E’MARAVIGGHIA STU SULI SPLINNENTI

TI SCAVA, E TI FA SENTIRI ‘MBURTANTI

L‘I’ CARNI STISI……..E’ QUATTRU VENTI

U MARI: E’ L’AMICU SPUMIGGIANTI.

OMINI E DONNI STRINCINU L’I’ RENTI

CU STU BENI “DI DIU” C’AI DAVANTI

PURU SI PI NATURA: SI ‘MPUTENTI

AI SULU D’AGGHIUTTIRI’MMACANTI.

U MARI, E L’ASTASCIUNI ‘NN’ARRIALA

L’I’ VOGGHI ‘NNI L’I’ SAPI SUDISFARI

SPUNTA L’U’ SULI, SONA LA CAMPANA

NUDDU E NENTI TI PO’ CUNTRASTARI.

GRAZZI ALL’ESTATE FAI NA VITA ARCANA

STU PIRIUDU NUN LU POI DIMINTICARI

STU MARI NA LARGHISSIMA FUNTANA

U TEMPU NUN L’U’ VIRI DI PASSARI.

MARI E SULI: NUN POI DIMINTICARI

CRISCI L’U’ CORI, FAI ‘NNA VITA SANA

U MARI SAPI A TUTTI ACCUNTINTARI

U TRAVAGHIU PI NENTI L’ALLUNTANA.

GRAZZI ALL’ESTATI FAI NA VITA ARCANA

UNA RICCHIZZA C’UN’ZI’ PO’ ACCATTARI

U PUETA RIMA PI TUTTA LA SIMANA

MARI E SULI…….‘NNI FANNU CAMPARI.

Pubblicato in Poesie dialettali siciliane | Contrassegnato , , , , , | Lascia un commento

Mi vestu di russu

Vestu l’u’ russu pi campari assai

a centru di l’a’ vita, fazzu festa

a forza di luttari u’mmanca mai

ntusiastu affruntu l’a’ timpesta.

Cu ama ‘u russu : nun pirisci mai

e ssi veni musicatu, è granni festa

stu culuri ‘nn’alluntana di l’ì guai

addobb’a’ tutti, e nudd’ù cuntesta.

U russu e’ ‘nna gioia c’accarizza

c’u filu d’oru l’u’ tegnu cusutu

m’aiuta, e sapi fari l’a’ nurrizza

u focu cun sciusciuni mi l’astutu.

U russu supr’a’ terra, e’ la biddizza

ti stralluci chiu’ mugghi ru’ villutu

tutti l’i pinzeri storti mi l’aggrizza

nò munnu, veru simbulu d’aiutu.

Russu chi trasi dintra l’i’ me vini

mi stuzzichi l’i’ carni, l’ì fai duci

cu am’a’ ttia, un criri ‘nni l’a’ fini

mmenzu a tantu beni ‘nni cunnuci.

puru si’ mi sporzi, u ‘nti scarini

dunne chi vaiu portu l’a’ tò vuci

si ‘nna culonna c’ùn purseri spini

ti toccu chi manu e nu m’abbruciu.

Trova l’a’ vita cu di russu si vesti

comu dda ciura, c’adorna l’i’rasti

ti brilla comu l’ucchi di l’onesti

chiu’ duci, d’a’ carni chi spurpasti.

c’u’ russu, affrunti tutti li timpesti

E gia’ chi tantu amuri ‘ncurunasti

ricogghi tuttu, senza dari resti

basta c’e’ u’ russu cenn’e’mbasti.

Quannu vest’u’russu scriv’e’ cantu

e cusu l’i’ paroli : puntu, a puntu

gia’ chi sugnu prutettu d’un santu

e nuddu chi po’ farimi n’àffruntu

u russu mi pruteggi e mi lu cantu

pozzu capiri dunni, sugnu juntu

m’annilicu : di russu e mi l’u’ vantu

picchi ‘nnà sucitati, iu tantu cuntu.

Pubblicato in Poesie dialettali siciliane | Contrassegnato , , , , | Lascia un commento

MURATURI – CARPINTERI – CASA

U travagghiu chi fa lu muraturi

sulu un’espertu, ‘u po’ capiri

mai sbagliari, a pigghiari misuri

pi risurtari paru, à l’u’ cuntari.

u metru, e’ lu granni cunfissuri

e l’occhiu spertu avi di taliari

picchi ‘nnà vita, cunta l’u’ suduri

quantu cunta, u’ pani pi campari.

Granni travagghiu la carpenteria

Capiri l’i’ misuri, d’ù ‘ngigneri

i millimitri ,u’ liveddu,à fantasia

è ‘nna scarpa, a misura du peri.

chisti : fannu parti d’a’ mastria

siddu l’anguli, riflittinu l’i’ speri

l’u’ carpinteri : e’ l’a’ garanzia

ti prisenta, l’indillettu chi purseri.

S’a’ casa veni strutturata giusta

cu spenni, teni l’animu suspisu

sturia : e tini cuntu quantu costa

spisa e mastria, effettu cuincisu

s’a’ summa spinnut’a’ trova giusta

puru se’ stancu crisci l’u’ surrisu

si ’a’ la fini ‘u valuri si lu gusta

spinniu, pi ‘ncuntrar’ù PARADDISU.

Pubblicato in Poesie dialettali siciliane | Contrassegnato , , , , , | Lascia un commento

LA VITA DI DUMANI

SI DUMANI, L’A’ VITA ‘NCUMINCIA

GIA’ C’U’ PENZU, NI SCRIVU PUISIA

FAZZ’U’ PETTU: COMU ‘NNA SPINGIA

SIDD’U’ IORNU MI FA’ CUMPAGNIA.

IORNU NOVU: FA L’A’ VITA NOVA

E TU, POI FAR’U’ PAR’E’ PIGGHIA

TROVI L’URA CHI DUNA L’A’ PROVA

NNAMURATA, AIUT’E’ CUNZIGGHIA.

NASCI U’ IORNU, E NASCI LA VITA

PICCHI ‘U IORNU GIA’NASCI CU MIA

E MI TROVU………….L’URA SQUISITA.

MI SUTTERRA, L’A’ MALINGUNIA

PO’ DURARI CENT’ANN’A’ME’ VITA

SIDD’U’ IORNU: RESTA CU ‘MMIA.

Pubblicato in Poesie dialettali siciliane | Contrassegnato , , , , , | Lascia un commento

Mumenti di vita

Cantu l’amuri, a vui c’ascurtati

pi durvicari, i’ mumenti diversi

quannu l’omu ti vivi uri dispirati

cerca c’a’ prùa : l’urizzunti persi.

Staiu cantannu l’innu : a là vita

fatta di versi e’ di dilizia pura

c’a’ spiranza di sanari, l’a’ firita

chi ‘nnamurata premia l’à natura.

Chista pi ‘mmia, e’ sirata di festa

Sti versi : tennu tuttu l’u’ culuri

e comu vidir’à CRISTU ni la cesta

e iu….. un’ùmili patri cunfissuri.

Ni sta puisia : ci truvati l’u’ caluri

fa chi sutterra, l’à brutta timpesta

e iu recitu ‘nna prier’a’ lu signuri

pi stu picca di tempu, chi mi resta.

L’u’ dedicu, à tutti vui stu canturi

gia’ chi sugnu, divot’à santa RITA

sti versi cantati : parlanu d’amuri

p’ìu ritruvari, : i’ mumenti di vita.

Pubblicato in Poesie dialettali siciliane | Contrassegnato , , , , | Lascia un commento

ANNA

DA UOMO MODESTO E LABORIOSO

OGGI RADDOPPIO: LA STANCHEZZA

NON SONO STATO MAI VANITOSO

MI MANCA L’AMORE, LA DOLCEZZA.

LA NOTTE ASCOLTO VOCI SCONOSCIUTE

CHE SANNO DI ASSOPIR L’ANIMA MIA

VIVO QUESTO MONDO, NON DISCUTO

MA SPESSO……….ABBRACCIO LA FOLLIA.

LA NOIA,LA STANCHEZZA,LA VECCHIAIA

PER TE: VOCABOLI LONTANI IO RIPETO

QUANDO SEDUTO SOTTA LA GRONDAIA

TOCCO LA CRAVATTA, DA IRREQUIETO.

PARLO CON TE DA UOMO INCONSUETO

ESSENDO ASSETATO DEL DESTINO BOIA

TI PORTO FIORI DA UOMO INDISCRETO

TUTTO SOLO E DISTRUTTO DALLA NOIA.

Pubblicato in Poesie in italiano | Contrassegnato , , , , , | Lascia un commento

NOTTI, DULURA E LUCI

SMANIARI PI TUTTA LA NUTTATA

ATTRAPPATU ALL’ALI D’U’ VENTU

IU MI SENTU LA VITA MARTURIATA

E NNO CORI: ‘U DULURI L’U’ SENTU.

TRA SMANIA: SONNU E’ DULURA

CU L’OCCHI, VIU N’AUTRU MUNNU

VAMPI DI FOCU: CHI FANNU PAURA

E CH’I’ PERI……..TOCCU L’U’ FUNNU.

S’ASCORTU STA LUCI: CHI MI PARLA

DI STA VUCI, SUGNU CUMPIACIUTU

TROVU L‘ARIA CHI MI TEN’A’ GALLA

COMU PINENTI: CI RESTU CUSUTU.

ORA CHI TROV’U’ GIUSTU RISURTATU

VISTU L’ETA’ C’ANCORA MI CUNNUCI

MI SENTU DA NATURA CUNZULATU

S’ANCORA L’OCCHI: GORINU STA LUCI.

Pubblicato in Poesie dialettali siciliane | Contrassegnato , , , , , | Lascia un commento

Nustalgia dell’emigrante

L’omu chi lassa l’a’ terra natia

u cori ‘nni l’ù pettu sù mazzia

mai ci basta l’acqua di l’à stiva

nterra stranera, un c’è garanzia.

Mentri camina penza, si ricorda

l’amici stritti di l’a’ picciuttanza

terra e famigghia mai si la scorda

ogni minutu : senti l’a’ mancanza.

Dunni si trova ‘ncontra l’à strania

basta ci penza, fa l’ù sangu grossu

penz’a’ famigghia, e seguta la via

a sta manera s’alluntana du fossu.

Cu ama l’a’ vita ama l’a’ so terra

prea e fa cruci pi scaramanzia

guai e ‘mmalidizioni l’i’ sutterra

sta suffrennu : pi l’a’ nustalgia

cerca l’a’ vita detesta l’à guerra

ti recita ‘nna priiera e cusi’ sìa.

Pubblicato in Poesie dialettali siciliane | Contrassegnato , , , , , | Lascia un commento

NASCIRI UNN’E’ ‘NNA CURPA

UNN’AIU CURPA……….PI ESSIRI NATU

DA MALA SORTI, MI SENTU CURPITU

DI GUVIRNANTI TANTU: AMARIGGIATU

DINTR’E’ CARNI MEI: SENTU L’U’ SPITU.

DU’ MILIUNA DI MILIARDI SUNNU TANTI

ALL’ITALIANI NUN QUATRANU LI CUNTI

I GUVIRNANTI……..MAFIUSI E’ FURFANTI

TUTTA GENTI C’ARROBBA SENZA AFFRUNTI.

APPENA NASCIU, M’U’ DISSI ME FIGGHIU

CU TUTTI STI MILIUNA MI CUMMOGGHI

C’AIU’A’ DIRI, UN C’E’ MANCU PUNTIGGHIU

NASCIVI E ARRIDITAV’I’ BEDDU MROGGHI.

I FATTI SANNU DARIMMI ‘A CUNFERMA

CU TRAVAGGHIA, SCUTTA L’U’ PICCATU

L‘U’ DISUNESTU CURRI, MAI SI FERMA

E ‘U GUVIRNANTI: VANTA ‘U RISURTATU.

SI PENZU A ME PATRI CH’E’ DISUCCUPATU

NUN TROVU PACI: MEZZU A TANTI LATRI

E PINZARI CHI NASCIVI AGGRAMIGGHIATU

STAVA MEGGHIU: NA’ PANZA DI ME MATRI.

Pubblicato in Poesie dialettali siciliane | Contrassegnato , , , , | Lascia un commento

‘NCERCA DI CUMPAGNIA

U SURRISU: RICCHIZZA DI L’OMU

NA RICCHIZZA C’UGNUNU PO’ AVIRI

UN POI DIRI, ’U FAZZU MA COMU

L‘U’ POI FARI: E POI DARI PIACIRI.

MENTRI RIRI: TU CRISCI L’AMURI

FAI DI ROSA……..PI FINA L’U’ DIRI

E LA PIRSUNA: TI GUSTA SAPURI

TANTA GIOIA, C’OGNUNU CI CRIRI.

U’ LABBRU, HA UN GRANNI PUTIRI

S’A’ TO’ VUCCA……SURRIDIRI SA’

PI CU TALIA…..SI CRISC’I’ RISPIRI.

TI RIDDUCI L’U’ MALI…….A MITTA’

ALLUNTANA L’U’ TANTU SUFFRIRI

SU’ TO’ LABBRU, STU RIALU L’U’ FA’.

Pubblicato in Poesie dialettali siciliane | Contrassegnato , , , , | Lascia un commento